Regulamin

Zasady ogólne

I. Cel imprezy

Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, turystyki górskiej i Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator

Klub Biegacza Sobótka, ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka, www.kbsobotka.pl

III. Warunki uczestnictwa i opłaty

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które opłaciły wpisowe zgodnie z niniejszym regulaminem.
Uczestnicy, dokonując rejestracji, oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu rajdu.

Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze rajdu. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa wynosi: 300 zł.

Wpisowe należy wpłacać na poprzez serwis Datasport.

Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie zapisów na Bieg Kreta w przypadku osiągnięcia limitu 70 osób.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego uczestnika do dnia startu. Opłata za cesję pakietu na inną osobę wynosi: 50 zł.

Opłata startowa obejmuje:

 • mapę trasy
 • dostęp do punktów żywieniowych na trasie
 • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą rajd
 • wypożyczenie GPS
 • transport na miejsce startu (w przypadku dystansu 148 km).

Zawodnik ma możliwość zamówienia okolicznościowej sportowej koszulki lub bluzy marki EERLE.

Koszt koszulki to 90 zł, koszt bluzy to 250 zł.

IV. Wyposażenie obowiązkowe

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu:

 • dokumentu tożsamości
 • naładowanego telefonu komórkowego
 • folii NRC
 • latarki i kompletu zapasowych baterii
 • pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min. 1 l.
 • kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem
 • elementów odblaskowych
 • mapy trasy (otrzymanej w biurze zawodów)
 • tracker GPS (otrzymanego w biurze zawodów)

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli wyposażenia na trasie oraz na mecie.

V. Korzystanie z własnego supportu

Własny suport w postaci mobilnych odżywiania/regeneracji/noclegowych jest dozwolony na całej trasie.

Dozwolona jest także obecność pacemakerów (osób towarzyszących zawodnikom podczas biegu), z zastrzeżeniem, że suma odcinków pokonana przez zawodnika w towarzystwie „zajęcy” nie może przekroczyć 50% długości trasy biegu.

Nie jest dozwolone, aby pacemaker niósł zawodnikowi wyposażenie obowiązkowe.

Nie jest dozwolone, aby pacemaker towarzyszący zawodnikowi korzystał z rowera lub jakiegokolwiek innego alternatywnego środka transportu.

VI. Fair Play

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli antydopingowej zawodników przed startem oraz na mecie.

Zastosowanie mają tutaj przepisy i zasady antydopingowe POLADA. Aktualna lista substancji i metod niedozwolonych dostępna jest tutaj -> https://antydoping.pl/kontrole/miedzynarodowy-standard-listy-substancji-i-metod-zabronionych

VII. Oznaczenia trasy

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani innymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych. W 99% trasa wiedzie szlakami turystycznymi. Uczestnik jest zobowiązany zadbać o nawigację na podstawie map, rozpiski szlaków oraz aktualnych plików GPX udostępnionych do pobrania przez organizatora.

VIII. Kary czasowe i protesty

W przypadku skrócenia trasy przez uczestnika może zostać na niego nałożona kara czasowa:

 • dla obszarów położonych powyżej 1000 m n.p.m. kara wyniesie 25 min za każdy skrócony kilometr lub pominięte 100 m przewyższenia.
 • dla obszarów położonych poniżej 1000 m n.p.m. kara wyniesie 20 min za każdy skrócony kilometr lub pominięte 100 m przewyższenia.

Organizator może, ale nie musi, zaniechać nakładania kary, o ile uczestnik wyraźnie nadłożył drogi w innym miejscu (na tym samym odcinku pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi) lub zmiana trasy nie przyniosła mu korzyści. Wszelkie decyzje będą podejmowane z duchem fair play.

Wszelkie protesty będą rozpatrywane w trakcie oraz bezpośrednio po zakończeniu imprezy, należy je zgłaszać organizatorom niezwłocznie.

Uczestnicy zobowiązani są do nie wyrzucania śmieci na trasie oraz przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa rajdu.

IX. Zakończenie imprezy

Po zakończeniu imprezy organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

X. Ubezpieczenie

Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

XI. Wizerunek i promocja

Uczestnik, startując w Biegu Kreta, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.

Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu.

XII. Pozostałe ustalenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Szczegółowe informacje na temat trasy, harmonogramu, punktów odżywczych oraz zasad kwalifikacji są przedstawione poniżej dla każdego z dystansów:

Zasady dla dystansu 148 km (Śnieżnik – Ślęża)

XIII a. Termin, miejsce i harmonogram startu

15.11.2023 r. (środa)

20:00 – Otwarcie zapisów na bieg na portalu datasport.

19.04.2024 r. (piątek)

Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1

14:00 – Otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów

17:30 – Odprawa przedstartowa dla zawodników

18:15 – Wyjazd autobusów z Sobótki do Kletna

Kletno, Muzeum Ziemi

21:00 – Start biegu na dystansie 148 km

20.04.2024 r. (sobota)

Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1

10:00 – Otwarcie mety

20.04.2024 r. (niedziela)

Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1

17:00 – Zamknięcie mety

XIV a. Trasa i dystans

Dystans: 148 km (Kletno – Śnieżnik – Wielka Sowa – Ślęża – Sobótka)
Przewyższenia: 5500 m w dół, 4700 m w górę.

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani żadnymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych.

Plik GPX jest do pobrania ze strony głównej Biegu Kreta.

Od startu w Kletnie, trasa prowadzi szlakami turystycznymi – żółtym do schroniska pod Śnieżnikiem, skąd zielonym na szczyt Śnieżnika i przez Sadzonki, Dziczy Grzbiet, Płoszczyniec do drogi asfaltowej, na której początkowo żółtym szlakiem a później, gdy szlak skręca w lewo, dalej serpentynami do przecięcia drogi ze szlakiem niebieskim, który po chwili skręca w prawo. Niebieskim przez Wielkie Rozdroże, Jawornik Kobyliczny do Starego Gierałtowa i dalej mijając ruiny Zamku Karpień i Trojak do Lądka Zdroju. W Starym Gierałtowie usytuowany będzie pierwszy punkt żywieniowy. Z Lądka wciąż niebieskim szlakiem przez Radochów, mijając Jaskinię Radochowską i przez Ptasznik w kierunku na Przełęcz Kłodzką, gdzie przecinając drogę asfaltową nr 46 na Grodzisko, Jelenią Kopę i Ostrą Górę na Przełęcz Łaszczową. Stąd przez Kalwarię do Barda Śląskiego. Od Barda trasa prowadzi przez Góry Sowie, a dalej przez Lutomię i Tuszyn do Przełęczy Tąpadła. Dalej żółtym szlakiem na szczyt Ślęży i czerwonym szlakiem do Sobótki. Meta w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1.

GPX trasy oraz szczegółowe mapy są do pobrania ze strony głównej biegu: www.kbsobotka.pl/bieg-kreta

XV a. Pomiar, limity czasu i uczestników.

Pomiar czasu na mecie + trackery GPS.
Limit uczestników: 80 osób.
Organizator określa limit czasu na 44 godziny.
Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą rajdu w limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do/pozostania na/zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.
Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

XVI a. Punkty suportu

Punkty znajdują się w miejscach: Stary Gierałtów, Przełęcz Łaszczowa, Przeł. Wilcza, Przeł. Woliborska, Przeł. Walimska, Kiełczyn (godziny otwarcia punktów mogą się zmienić, w zależności od sytuacji na trasie).
Na punktach w Starym Gierałtowie i Przeł. Woliborskiej dostępne będą przepaki.

Szczegółowe lokalizacje i godziny otwarcia punktów są przedstawione na mapie: Mapa-Kret-2024_148_Rev1.pdf oraz w tabeli w sekcji XVI b.

XVII a. Procedura kwalifikacji

W biegu na dystansie 148 km może wystartować każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma przeciwskazań medycznych do udziału w biegach długodystansowych.  

Do biegu kwalifikuje się pierwsze 70 osób, które dokonają opłaty startowej poprzez portal dataspot.pl, oraz 10 osób z listy rezerwowej Hardcora, które opłacą start w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników kwalifikacji.

XVIII a. Nagrody i klasyfikacje

Pierwsza trójka open (bez względu na płeć) oraz najlepsza kobieta uzyskają kwalifikację do kolejnej edycji Biegu Kreta Hardcore.

Liczba miejsc kwalifikacyjnych jest ograniczona do trzech, w przypadku gdy najlepsza kobieta znajdzie się w pierwszej trójce OPEN, lub czterech w przypadku, gdy najlepsza kobieta znajdzie się poza pierwszą trójką OPEN.

W sytuacji gdy dwóch lub więcej zawodników uplasuje się na mecie ex aequo, na miejscu gwarantującym tylko jedną dziką kartę, wówczas organizator zarządzi dogrywkę. Dogrywka odbędzie się nie później niż godzinę po dotarciu zawodników do mety. Trasa i dystans dogrywki zostanie określona przez organizatora tuż przed startem. Zawodnik ma prawo odmówić startu w dogrywce, lecz wówczas dzika karta na Hardcora zostanie przyznana jego rywalowi.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący rajd w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

W Biegu Kreta będą prowadzone klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn. Dekorowane będą pierwsze trójki w obu kategoriach. Nagrody dla zwycięzców pozostają w gestii organizatora.

Dekoracja odbędzie się po dotarciu na metę zawodników z pierwszej trójki kobiet i mężczyzn.

Zasady dla dystansu 377 km (Hardcore)

XIII b. Termin, miejsce i harmonogram startu:

15.11.2023 r. (środa)

20:00 – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do kwalifikacji na bieg Kreta Hardcore.

15.12.2023 r. (piątek)

20:00 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do kwalifikacji na bieg Kreta Hardcore.

Styczeń 2024

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na Bieg Kreta Hardcore.

17.04.2024 r. (środa) 

Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1

15:00 – Otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów

16:15 – Odprawa przedstartowa

16:45 – Prezentacja zawodników

17:00 – Start Kreta Hardcore (377 km)

20.04.2024 r. (sobota)

Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1

10:00 – Otwarcie mety

21.04.2024 r. (niedziela)

Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1

17:00 – Zamknięcie mety

XIV b. Trasa i dystans

Dystans: 377 km (Sobótka – Ślęża – Chełmiec – Przeł. Okraj – Honske Sedlo – Łomnicka Równia – Śnieżnik – Kłodzka Góra – Wielka Sowa – Ślęża – Sobótka).

Przewyższenia: 12 000 m

Start i Meta znajdują się w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1.

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani innymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych! W 99% wiedzie szlakami turystycznymi. Uczestnik jest zobowiązany zadbać o nawigację na podstawie map, rozpiski szlaków oraz tracków GPX.

Plik GPX jest do pobrania ze strony głównej Biegu Kreta.

Ze względu na regulamin Karkonoskiego Parku Narodowego nie mamy możliwości przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie szczytu Śnieżki. Karkonoski Park Narodowy dopuszcza tam indywidualną turystykę pieszą, dlatego też z myślą o uczestnikach, chcących zdobyć pełen Trójkąt Sudecki, przewidujemy dłuższy postój na Przeł. Okraj. W tym czasie chętni będą mogli we własnym zakresie wspiąć się na Śnieżkę. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na tę dodatkową opcję, będą zobowiązani pozostać w Schronisku na Przeł. Okraj przez minimum 9 godzin (licząc od momentu dotarcia do schroniska), po czym będą mogli kontynuować wyzwanie.

Limit postoju 9 godzin nie obowiązuje tych, którzy udokumentują zdobycie Śnieżki.

Szczegółowy przebieg trasy jest dostępny na mapach na stronie Biegu Kreta.

XV b. Pomiar, limity czasu i uczestników.

Pomiar czasu na mecie + trackery GPS.
Limit uczestników: 10 osób.
Organizator określa limit czasu na 96 godzin. Limit jest sztywny i organizator nie dopuszcza możliwości jego zmiany, bez względu na warunki na trasie.


Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą rajdu w limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do/pozostania na/zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.

Każdy z uczestników ma prawo kontynuować wyzwanie nawet po przekroczeniu cząstkowych limitów, jednak wówczas organizator nie gwarantuje suportu ani oprawy na mecie.

Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

W połowie trasy organizator przewiduje wymianę trackerów GPS na świeży. Punkt kontrolny z wymianą trackerów planowany jest w Batorowie (185 km trasy).

XVI b. Logistyka i punkty odżywiania

Mapy szczegółowe z logistyką:

Mapa-Kret-2024_Rev2_Hardcore1.pdf
Mapa-Kret-2024_Rev2_Hardcore2.pdf

1. Suport mobilny

Na odcinku Sobótka-Okraj-Śnieżnik uczestnicy będą mogli korzystać z supportu własnego lub z supportu mobilnego zorganizowanego przez KB Sobótka.

Organizator zezwala uczestnikom na korzystanie z indywidualnego suportu. Uczestnicy są proszeni o zgłoszenie faktu korzystania z własnego wsparcia oraz przekazania danych kontaktowych do suporterów w celu synchronizacji logistyki.

Uczestnicy nie dysponujący suportem własnym będą traktowani na punktach priorytetowo. Organizator nie gwarantuje supportu mobilnego osobom, które zadeklarowały suport własny.

2. Punkty stałe

Na odcinku Śnieżnik-Sobótka uczestnicy będą korzystać z punktów suportu Biegu Kreta 148, które znajdują się w miejscowościach: Stary Gierałtów, Przełęcz Łaszczowa, Przeł. Wilcza, Przeł. Woliborska, Przeł. Walimska, Kiełczyn.

Aby skorzystać z suportu, należy zmieścić się w limicie czasowym określonym dla każdego punktu.

3. Support na telefon:

Suport na telefon będzie miał miejsce w przypadku, gdyby uczestnik dotarł na miejsce punktu stałego przed jego otwarciem. W takim przypadku wyznaczony wolontariusz skontaktuje się z uczestnikiem telefonicznie, by uzgodnić miejsce i czas wsparcia.

Szczegółowa tabela z logistyką punktów:

XVII b. Procedura kwalifikacji

Zgłoszenie kwalifikacyjne do Biegu Kreta Hardcore składa się z dwóch części:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do kwalifikacji poprzez portal datasport.pl
 2. Przesłanie krótkiej informacji o sobie (w tym fotografii) i swojej motywacji startu w Biegu Kreta Hardcore na adres kret@kbsobotka.pl z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore”. Informacja o motywacji do startu może być przesłana w formie pisemnej, głosowej lub video. Mail zgłoszeniowy powinien zawierać również zgodę na wykorzystanie przesłanej fotografii do celów promocji biegu.

Zgłoszenia będzie można przysyłać do 15.12.2023 r. (włącznie).

Uczestnicy chcący podjąć się wyzwania na tej trasie zostaną zweryfikowani przez organizatora. Warunkami niezbędnymi do zgłoszenia swojej kandydatury są:

– ukończenie ciągu ostatnich 4 lat biegu minimum w klasie RMT7 (160 km płaskie lub górski ekwiwalent)

– ranking RMT Kret wyższy niż 500. Aktualny ranking sprawdzić na portalu RMT. Każdy zarejestrowany zawodnik może sprawdzić swój kolor/level na portalu RMT pod tym linkiem (patrzymy na czerwoną ramkę w lewym dolnym rogu „Dedykowana klasa RMT dla Biegu Kreta”). Minimum kwalifikacyjne to poziom zaawansowany -> kolor żółty. Posiadacze kont premium również mogą sprawdzić dokładną wartość liczbową swojego rankingu i konkurencji.

– w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy limit 10 osób, organizator dokona wyboru kandydatów. Głównym kryterium naboru będzie poziom sportowy, kryteria dodatkowe to: umotywowanie chęci startu, poprzednie starty w Biegu Kreta Hardcore (większe szanse mają osoby, które nie dostały jeszcze swojej szansy), zgłoszenia do Hardcora z lat poprzednich.  

Uczestnicy Biegu Kreta 2023, którzy wywalczyli dzikie karty, powinni zgłosić chęć startu do 15.12.2023 r. (po tym terminie dzikie karty tracą ważność).

Procedura kwalifikacji:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do 15.12.2023 r. (włącznie).
 2. Ogłoszenie przez organizatora listy głównej kandydatów oraz listy rezerwowej (styczeń 2024).
 3. Uiszczenie opłat za bieg w terminie jednego tygodnia od otrzymania maila z potwierdzeniem kwalifikacji. Osoby, które nie opłaciły startu zostaną wykreślone z listy głównej, a ich miejsce zajmą osoby z listy rezerwowej. Termin płatności dla osób z listy rezerwowej — jeden tydzień od momentu otrzymania wiadomości o wpisaniu na listę główną.

Pierwszych dziesięć osób z listy rezerwowej Kreta Hardcora będzie mieć możliwość starty w Biegu Kreta 148 i powalczyć o kwalifikację do Hardcora w roku kolejnym. Warunkiem jest uiszczenie opłaty w przeciągu tygodnia od otrzymania informacji o znalezieniu się na liście rezerwowej.

Osoby, które zapisały się i opłaciły dystans 148 km, mogą również zgłaszać swoje kandydatury do dystansu 377 km. W takim wypadku wystarczy zgłoszenie swojej kandydatury mailowo.

XVIII b. Nagrody i klasyfikacje

Każdy uczestnik biegu kończący rajd w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy, statuetkę finiszera oraz imienny certyfikat zdobycia Trójkąta Sudeckiego. Dodatkowe nagrody dla zwycięzców w tym nagrody finansowe pozostają w gestii organizatora.

Prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Dekoracja odbędzie się nie później niż kilka godzin po dotarciu uczestników na metę, po uzgodnieniu z uczestnikami.