Dozwolona jest pomoc suportu poza miejscami bufetów?

Tak (z zastrzeżeniem, że nie można pokonać więcej niż 50% trasy w towarzystwie zająca)

Zobacz także