Trójkąt Sudecki Heroiczny – podsumowanie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego na opowiadanie, którego motywem przewodnim były trzy góry: Ślęża, Śnieżka oraz Śnieżnik, a bohaterowie przejawiają postawy heroiczne.

? W styczniu Klub Biegacza Sobótka, portal Nowa Fantastyka oraz Ślężański Ośrodek Kultury zaprosili Państwa do udziału w konkursie pisarskim.

? Celem akcji było wyłonienie tekstów literackich, nawiązujących do tych miejsc oraz do szalonych pragnień zdobywania niezdobytego; opowiadań, które będą chwytać za serce i motywować do przekraczania własnych ograniczeń, do szalonych porywów, a wszystko w klimacie górołazów i fantastycznej otoczce. 

? Niniejszym przedstawiamy rozstrzygnięcie.
Podsumowanie konkursu Trójkąt Sudecki Heroiczny.

? Wyniki punktowe etapu pierwszego:
1. Dach świata 40.9 pkt.
2. Obiecaj, że nie zaśniesz, nim spełnią się twe sny 36.3 pkt.
3. Tańczące w słońcu sosny 25.1 pkt.
4. Jej własny Trójkąt 25.0 pkt.
5. Kastor i Polluks 21.3 pkt.
6. Wieloryby z błota i piasku 18.4 pkt.
7. Gigantes 14.9 pkt.
8. (ex aequo) Chłodna Miłość | Teufelsdreieck 12.9 pkt.
9.
10. Kilometr numer trzysta siedemdziesiąt jeden 9.9 pkt.

? Wyniki etapu drugiego:
Jury drugiej instancji konkursu literackiego Trójkąt Sudecki Heroiczny, organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Biegacza Sobótka i portal Nowa Fantastyka, powołane przez Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce (patronat medialny) przedstawia wynik wyboru WYRÓŻNIONYCH OPOWIADAŃ spoza pierwszej trójki, rekomendowanych do publikacji w antologii pokonkursowej:
1. Kastor i Polluks.
2. Teufelsdreieck.
3. Wieloryby z błota i piasku.

? Przedmiotem konkursu było opowiadanie z motywem przewodnim trzech szczytów górskich: Ślęży, Śnieżki oraz Śnieżnika, z bohaterami przejawiającymi postawy heroiczne.

? Uzasadnienie:
O pozytywnej ocenie wyróżnionych opowiadań zdecydowały: pomysłowa realizacja tematu, umiejętność formułowania spójnej koncepcji literackiej z ekspresją dialogów, sprawne operowanie komunikatem językowym. Ujawniająca się w tekstach osobowość twórcza autorów, świadczy o dużym potencjale ich artystycznego warsztatu. Część tekstów dyskwalifikowała zbędna w nich wulgarność.

? Skład Jury dla oceny prac wyróżnionych:
1. Przewodniczący: Andrzej R. Kociński, autor książki „Bajędy Ślężańskie, czyli wędrówki u stóp Ślęży tropem opowieści niezwykłych”, historyk i bibliotekarz, przewodnik sudecki;
2. Karolina Gajewska: polonistka i logopeda, opiekunka Koła teatralnego „Pan Zielonka” oraz Gminnego Etapu Konkursu Recytatorskiego klas IV-VI z ZS-P w Rogowie Sobóckim;
3. Ewa Dąbrowska: polonistka i bibliotekarka, pilot i rezydent Dolnośląskiej Izby Turystycznej we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!
W sprawie odbioru nagród ufundowanych przez Klub Biegacza, partnerów i RCKS skontaktujemy się z laureatami osobiście.

? Kwalifikacja do antologii:
Jury drugiej instancji dokonało również wyboru opowiadań do antologii „Trójkąt Sudecki Heroiczny”. Antologia zostanie opublikowana w postaci elektronicznej, a znajdą się w niej trzy najlepsze opowiadania konkursowe, trzy opowiadanie wyróżnione w drugiej fazie konkursu, oraz jeden tekst pozakonkursowy.

? Lista tekstów zakwalifikowanych do antologii:
Dach Świata – Wiktor Orłowski
Obiecaj, że nie zaśniesz, nim spełnią się twe sny – Paulina Klimentowska
Tańczące w słońcu sosny – Paweł Wolski
Kastor i Polluks – Katarzyna Szymonik
Teufelsdreieck – Agnieszka Fulińska
Wieloryby z błota i piasku – Krzysztof Matkowski
Ostatnia – Kamila Modrzyńska

Zobacz także