Kije jako element nieobowiązkowego wyposażenia mogą być na wybranych odcinkach przekazywane supportowi?

Tak

Zobacz także