Zapisy na 7. Bieg Kreta otwarte

Zapisy na 7. Bieg Kreta (2020) już otwarte.

Podobnie jak przed rokiem zawodnicy będą rywalizować na dwóch dystansach:

Hardcore (377 km) – czyli osławiony Trójkąt Sudecki, 15.04.2020 r. (start i meta w Sobótce).

Klasyczny (150 km) – czyli jeden bok Trójkąta (Śnieżnik-Ślęża), 17.04.2020 r. (odprawa w Sobótce, przewóz zawodników autokarami do Kletna, meta w Sobótce).

Zapisac można się tutaj -> https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php…

Bieg czerpie z tradycji turystyki górskiej, stąd też oczekujemy od zawodników umiejętności nawigowania w terenie. Nie będzie dodatkowych oznaczeń tras, za wyjątkiem szlaków turystycznych. Organizator zapewni mapy oraz tracki GPX.

Szczegółowy regulamin dla każdego dystansu jest dostępny na stronie biegu: www.kbsobotka.pl/bieg-kreta/

Teraz najważniejsze. Zasady zapisów.

Dystans Hardcore 377 km – zapisy będą otwarte przez 3 miesiące, do końca stycznia.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:
– ITRA performance index min. 500
– Ukończony bieg na dystansie min. 148 km
– Zgłoszenie do biegu poprzez serwis datasport
– Przesłanie maila na adres kret@kbsobotka.pl z krótką informacją o sobie oraz uzasadnieniem motywacji startu

W lutym spośród zgłoszonych osób spełniających powyższe kryteria, wyłonionych zostanie dziesięciu zawodników, którzy zostaną wpisani na główną listę startową, pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.

Głównym kryterium wyboru będzie poziom sportowy (7 miejsc).
Wybór zawodników na pozostałe 3 miejsca pozostaje w gestii organizatora. Wybrane zostaną osoby spośród kandydatów spełniających minimalne kryteria. Oprócz poziomu sportowego będą się liczyć również: członkostwo w KB Sobótka, wolontariat w poprzednich edycjach Kreta, płeć, treść listu motywacyjnego, udział w poprzednich edycjach Kreta.

Zawodnicy, którzy uiszczą opłatę startową przed 01.02.2020 r., a nie uzyskają kwalifikacji na dystans 377 km, dostaną gwarancję startu na dystansie 150 km.
Brak terminowej opłaty spowoduje wykreślenie zawodnika z listy głównej, a jego miejsce zajmie najwyżej notowany zawodnik z listy rezerwowej.

Dystans Klasyczny 150 km – zapisy zostaną otwarte 1 listopada i będą trwały do momentu osiągnięcia limitu 80 osób.

Dla tego dystansu nie ma kwalifikacji. Decyduje kolejność zapisu.

W przypadku dużego zainteresowania biegiem (osiągnięty limit 80 zawodników), organizator dopuszcza możliwość wykreślenia zawodników, którzy nie uiścili opłaty startowej w terminie 2 tygodni po zamknięciu zapisów.

Zobacz także