Chełmiec

Najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich, ponad 400 m przewyższeń, zawodnicy zdobywają go najtrudniejszym podejściem zwieńczonym ścianą o nachyleniu zbocza przekraczającym 200 m/km.

Zobacz także