Góry Sowie

Jedno z czterech najwyższych pasm górskich na trasie, z Wielką Sową o wysokości ponad 1000 m.
Trasa wiedzie głównym grzbietem. Znajdują się tu dwa punkty żywieniowe Kreta klasycznego:

Przęł. Woliborska (327 km) oraz Przeł. Walimska (343 km).
Na Przełęczy Woliborskiej oprócz punktu żywieniowego zawodnicy mają również dostęp do depozytu.

Zobacz także